Hornberg & CoKunderLänkarAnnatSilverBilderBöcker
Margareta Hornberg, Hornberg&Co, Horssjötorp, Taxinge, 611 91 NYKÖPING, E-post: margareta@hornberg-co.se

   Inte klar...kolla detta så länge

Stora växthuset i Kew Garden, London

The Temperate House Kew Garden
, byggdes 1860-62. Restaurerades på 1970-talrt
och återinvigdes 1982 av Drottningen, vem annars...